Sevk ve İade Politikası

Tüketici Hakları – Cayma – Sevk Ve İptal İade Koşulları

 1. Web sitesi yolu ile sipariş ettiğiniz ve e-posta iletişimi ile anlaşmaya varıldıktan sonra web sitesinde bulunan tüm hüküm ve maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Satın aldığınız ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri Alıcı tarafından ödenecektir. ***Firmamız tarafından herhangi bir “Kargo Ücretsiz” vb. ibaresi bulunmayan tüm ürün ve/veya malzemeler için kargo ücreti Alıcıya aittir.
 4. Satın alınan her bir ürün, sözleşme ve taahhüt edilen süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuz’u gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 7. Alıcı, satın aldığı ürün/malzeme’nin bedelini vaktinde ödemez ise sipariş iptal edilir ve aynı zamanda anlaşma şartları da geçerliliğini yitirmiş olacaktır.
 8. Alıcı, satın aldığı ürün/malzeme’nin ödemesini Kredi Kartı ile yaptıysa ve bunu daha sonra banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürün/malzemeyi teslim yükümlülüğü sonra erer ve aynı zamanda toplam tutarın %15’ini ödemeyi kabul etmiş sayılacaktır. % 15’lik ödemeyi Satıcı, alıcının kredi kartından alıcı’ya haber vermeksizin tek çekim olarak yapacaktır ve alıcı’nın itirazı durumunda Satıcı tarafından alıcı’ya dava açılacak ve bu ihtilafların hal mercii Gaziantep Mahkemeleri ve İcra daireleri olacaktır.
 9. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde Satıcı’ya iade etmek zorundadır. Alıcı satıcı’nın zararını karşılamak amacıyla toplam tutarın %15’ini ödemeyi kabul etmiş sayılacaktır. Ürün iadesi ve ödeme gerçekleşmediği takdirde satıcı tarafından alıcı’ya dava açılacak ve bu ihtilafların hal mercii Gaziantep Mahkemeleri ve İcra daireleridir.
 10. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi Nakit ve/veya Havale/EFT ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine aynı yöntem ödeme şekli ile ödenir. Alıcı, ödemeyi Kredi Kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
 11. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir. Fatura arka yüzünde bulunan formu da doldurmak zorundadır.
 12. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bununla ilgili Fatura arka yüzünde yer alan formu doldurmak suretiyle ve tüm sorumlulukları kabul etmiş sayılarak bunu kullanabilir.
 13. Alıcı’nın Cayma hakkı satıcı’nın onayı ile gerçekleşecektir. Şöyle ki “İade Edilemez” ibaresi bulunan ürün/malzeme için kesinlikle müşteri cayma hakkını kullanamaz, ayrıca diğer tüm ürün/malzemeler için ise satıcı’ya önceden bilgi ve gerekçe bildirilerek satıcı’nın onayı ile alıcı cayma hakkını kullanabilir ve ürünü iade edebilir. Burada satıcı’nın belirleyeceği şartlar esas alınacaktır ve alıcı’nın kabul etmesi durumunda işlemler yapılacaktır.
 14. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 5 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 15. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Alıcı’ya aittir.
 16. Cayma hakkının kullanılması için 5 (beş) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün iş bu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 17. 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 18. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 19. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 3 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 20. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
 21. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 22. Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler, ürünlerin açıklama kısmında belirtilecektir. Cayma hakkı bulunan ürünler ise alıcı’ya gönderildikten sonra cayma süresinin geçmesi, ürünün kullanılması, ambalajının açılması vb. durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.
 23. Aldığınız her ürün, Nüre AKAN – DARA KAHVE garantisi altındadır.,
 24. Ürünü, ürün faturası ve sipariş numaranızı da içeren bir dilekçe ile iade ediniz.
 25. Ürünü teslim aldıktan sonra iade etmeniz durumunda oluşabilecek maddi yükümlülükleri kabul etmiş sayılırsınız.
 26. Bir ürün iade edilirken ürünün kargo ücreti müşteriye aittir.
 27. Ürün sipariş edildikten sonra aynı günün mesai bitimine kadar iptal edilebilmektedir. Ve bununla ilgili herhangi bir geri bedel ödeme söz konusu olmayacaktır.
 28. Ürün müşteriye ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, satıcı firmanın yetkililerine başvurmalıdır.
 29. Alıcı, ödeme işlemlerini Kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kredi kartı sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
 30. Yurtiçinden verilen siparişler, siparişe ait tutarın tahsilat zamanı ve (mevcut ise) stok önceliğine göre 5-6 “iş günü” içinde belirtilen teslimat adresine ulaştırılır. Kargo firmalarına dair seçenekler alışveriş sırasında müşterilere sunulur.
 31. Kargo gönderim süresi hesaplanması örneğin; Perşembe günü tahsilatı tamamlanmış bir sipariş en geç haftaya Cuma günü elinize ulaşır: Perşembe (0.gün), Cuma (1.gün), Pazartesi (2.gün), Salı (3.gün), Çarşamba (4.gün), Perşembe (5.gün), Cuma (6.Gün).
 32. Sitemizde kargo ücreti hesaplanırken aşağıdaki konular belirleyici olmaktadır.
 33. Seçilen ürünlerin toplam ağırlığı: Örn. Toplam ağırlık, siparişte yer alan her bir duvar kağıdı rulosu sistemimizde kayıtlı olan ağırlığı kullanılarak alışveriş sırasında birim ile çarpılarak hesaplanmaktadır.
 34. Teslimatın yapılacağı lokasyon: Yurt içi gönderiler de, kargonun teslim edileceği kentlere göre hesaplanmaktadır.
 35. Seçilen kargo firması: Farklı firmalara bağlı olarak değişen ücret seçenekleri, siparişin edildiği lokasyonda hizmet veren kargo firmasının mevcut gönderim yapılan firma dışında olması.

 

Firma Unvanı : Nüre AKAN – DARA KAHVE / Şahinbey VD - 24692395886

Adres               : Batıkent Mah. 09024 Nolu Sk. Açelya Konutları No:2/F Şehitkamil – Gaziantep

E-posta            : kahvekapida@gmail.com

Tel                    : 0536 261 4226

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?